top of page

Als je er samen niet meer uitkomt

Wat in andermans relatie scheef zit, zie je meestal gemakkelijker dan bij jezelf. In je eigen relatie heb je een belang en het is lastig van zo dichtbij helder te krijgen waarom je samen vastloopt. Op een gegeven moment kan de grens zijn bereikt. Bijvoorbeeld als de ene partner zich dominant gedraagt waardoor de ander nauwelijks aan bod komt. De betrokkenheid over en weer kan zijn afgenomen. In een samengesteld gezin heeft de nieuwe partner misschien moeite met de kinderen van de ander.  

Hulp vragen 

Relatieproblemen uiten zich op allerlei manieren: van knallende ruzies tot onverschilligheid. Mensen komen vaak bij mij na een acute gebeurtenis. Een van beiden is bijvoorbeeld vreemd gegaan of plotseling ergens anders gaan wonen. Alsof na een lange tijd van sluimerende ontevredenheid de bom is gebarsten. Wat de doorslag geeft om hulp te vragen, verschilt per persoon. Een belangrijk signaal is dat je je langdurig onveilig of onprettig voelt bij de ander en samen niet in positieve richting kunt bijsturen.  

 

Gelijkwaardig zijn en je begrepen voelen vormen de basis voor een goede relatie. Daarvoor heb je vertrouwen nodig. Counseling maakt duidelijk welke patronen dat belemmeren. Je leert bij jezelf en de ander herkennen hoe die patronen werken en hoe je ze kunt doorbreken. 

Marjolein: ‘Ik gebruik situaties uit mijn eigen leven om te illustreren dat het bij niemand perfect gaat. Zo probeer ik mensen ook naar zichzelf te laten kijken. We doen allemaal wel eens iets doms of kwetsends, kun je elkaar dat vergeven?’

bottom of page