top of page

Hoe werkt relatiecounseling?

Counseling helpt partners in te zien waar ze samen vastlopen en hoe ze dat kunnen veranderen. In veel gevallen lukt het mensen een nieuwe weg te vinden om bij elkaar te blijven. Soms blijkt een scheiding de beste oplossing. In die situatie kan begeleiding bijdragen aan het open houden van de dialoog. Waar het om gaat is dat beide partners zich gehoord voelen en zich in de ander inleven zodat een gesprek mogelijk is.  
Kennismaken 

Bij de eerste ontmoeting vertellen mensen wat er misgaat in hun relatie en waar ze hulp bij nodig hebben. Bij voorkeur zijn beide partners aanwezig, maar een voorgesprek met een van beiden kan ook. Tijdens de kennismaking bespreken we of beiden vertrouwen hebben in counseling en zich ervoor willen inspannen. Ik zie dat als een voorwaarde voor een positief resultaat, daarom is het eerste gesprek kosteloos. 

Begeleiding 

De vervolggesprekken gaan over het doorbreken van patronen die de relatie schaden. We onderzoeken hoe je allebei meer oog voor krijgt voor het verhaal van de ander. Daar ligt de sleutel voor betere communicatie. Mijn rol is benoemen wat er gebeurt - zonder oordeel of partij te kiezen. In de regel spreken we om de twee weken af zodat ieder de tijd krijgt om in het dagelijks leven toe te passen wat we hebben besproken. Soms ga ik met één partner apart nader op een onderwerp in, als de ander dat goed vindt. Meestal zijn cliënten na ongeveer tien bijeenkomsten zo ver dat ze zonder begeleiding met elkaar verder willen en kunnen praten.  

bottom of page