top of page

Rouw en je relatie

Een verlies raakt je niet alleen als persoon, maar ook in je relatie met anderen. Hoe gaan zij om met jouw en hun eigen verdriet?

Relatieproblemen zijn vaak ter herleiden tot knelpunten in de communicatie. Partners richten zich steeds meer op hun eigen verhaal. Dingen die ze moeilijk vinden om uit te praten, blijven onbesproken. Om dit patroon te doorbreken is nodig dat ze weer oog krijgen voor elkaar en beseffen dat er geen goed of fout bestaat in omgaan met rouw. 

Op je eigen manier

Ieder mens komt uit een ‘systeem’, meestal een gezin, of samengesteld gezin. Wat je in je jeugd hebt meegemaakt, neem je de rest van je leven mee. Dat uit zich bijvoorbeeld in bepaalde gewoontes. Gecombineerd met je persoonlijkheid levert dat een unieke set aan strategieën op waarmee je je staande houdt. In moeilijke tijden worden die verschillen in strategie tussen mensen scherper. De ene partner heeft er misschien behoefte aan om veel over het verdriet te praten, terwijl de ander zich op een hobby of werk stort. Door te weten hoe die mechanismen bij jezelf en bij de ander werken, ontstaat ruimte voor wederzijds begrip. De verschillen blijven, maar zitten minder in de weg waardoor de relatie kan verbeteren. 

Marjolein: ‘Het leven is zwaar genoeg, daarom hecht ik aan lichtheid. Humor is een goede manier om daar vorm aan te geven. Natuurlijk huilen mensen geregeld tijdens de gesprekken, maar we lachen ook om onszelf en elkaar.’ 

bottom of page