top of page

Hoe werkt verliescounseling?

Verliesbegeleiding gaat over verdriet hanteerbaar maken. We praten over waar je mee zit met als insteek dat je gedachten en gevoelens leert herkennen die je belemmeren. Je daar bewust van zijn en weten dat je er invloed op hebt, helpt je emotioneel te herstellen.   

We maken samen afspraken over hoe lang de begeleiding duurt en hoe we de gesprekken invullen. In grote lijnen volgen we dit pad: 

 

Kennismaken 

In het eerste gesprek vertellen mensen waar ze last van hebben en welke hulp ze zoeken. We kijken ook of er een wederzijdse klik is, een voorwaarde voor het slagen van de begeleiding. Daarom is dit gesprek kosteloos. 

 

Begeleiding 

Bij de start probeer ik een beeld te krijgen van het leven tot aan het verlies. Wat zijn hoogte- en dieptepunten geweest, hoe ben je opgegroeid? Die informatie gebruik ik om mijn aanpak te bepalen.

De meeste cliënten hebben aan zes tot tien gesprekken van drie kwartier genoeg om zelf verder te kunnen. In het begin komen mensen eens per week of tweewekelijks. Later ligt de frequentie lager. Soms zijn meer gesprekken nodig, bijvoorbeeld als gaandeweg onverwerkt verdriet uit het verleden naar boven komt. In de dagen of weken tussen de afspraken houden we contact via whatsapp, sms of mail. Soms voelen cliënten zich overvallen door een gebeurtenis of inzicht en willen ze vast hun verhaal kwijt.  

Methoden 

Bij de begeleiding gebruik ik verschillende methoden. Soms krijgen cliënten een opdracht mee voor de volgende sessie. Bijvoorbeeld bepaald gedrag bij zichzelf signaleren zodat we daarover verder kunnen praten. Zo’n opdracht is bedoeld als bewustwording, niet als huiswerk. Door te benoemen wat er gebeurt gaan mensen zelf voelen wat hen dwars zit en hoe ze dat kunnen ombuigen. Mijn rol is duwtjes, tips en suggesties geven die hen daarbij helpen. Anders omgaan met rouw vraagt een inspanning, maar die levert ook iets op. Meestal merken cliënten dat ze meer energie krijgen. In de regel spreken we dan nog een of twee keer na een langere tussenperiode af. 

 

Doorverwijzen 

Niet zelden hebben mensen die rouwen lichamelijke klachten. Ze slapen bijvoorbeeld slecht waardoor ze voortdurend vermoeid zijn. Ze hyperventileren of hun nek en schouders voelen verkrampt. Met dit soort klachten kun je bijvoorbeeld terecht bij een osteopaat [link naar pagina netwerk]. Bij ernstige angst- of persoonlijkheidsstoornissen verwijs ik door naar een klinisch psycholoog of psychiater. 

bottom of page